първи учебен ден circa 1992

Над мен, лястовици се носят през небе толкова синьо и чисто, че си спомням за излизанията през годините – пътешествията, из парковете, из планините, когато като малки ходехме с нашите на бостана и до мелницата на дядо ни през гората. Спомням си когато с мама Гица отиваме за първи път на училище, бялата ѝ коса блести на слънцето, ръката ѝ държи моята топла ръчичка. Тя куцука и се поздравяваме с всички из село.
И някъде далече отгоре – май си спомням – малък кафяв самолет, почти неподвижен, да потъва в светлината като пчела.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s