медитация в 1 изречение

като чета и намирам разни скъпоценни думи, камъчета, които остават да дрънкат по джобовете на мислите ми. погалвам си ги отвреме навреме като талисмани.
писателите изчезват и ги няма сред нас, но мислите им остават. и може би това, което разбирам не е това, което са имали предвид. но приема друга щастлива форма.

Идентичност:

работата с медитацията е там, че като я правиш, ставаш все повече и повече себе си.

David Lynch 
Catching the Big Fish