слънцето и приятелите му.

първото космическо selfie

Имало едно време слънце, което си нямало планети. Обикаляло то из Вселената и се чудело защо всички останали слънца си имат поне по 2-3-50 планети сПътници, които ги следвали и им правели компания. Случило се така, че срещнало грамаден метеорит който идвал с мощна скорост към сърцевината на слънцето. В началото слънцето се уплашило от непознатото и от това, че трябва да отдели мн енергия при сблъсъка. Но когато метеорита ударил, слънцето разкъсало малко парчета от себе си и оттам се родили планети.
Слънцето отдало част от енергията си и от себе си и получило приятелите, които искало.
Чрез болката на преживяванията получаваме обратно приятели и обратна енергия в тая огромна, прекрасна Вселена.